Testament en Erfenis –  Goed en Op tijd regelen 

Als U hierop klikt krijgt U de presentatie over dit onderwerp van 12 maart 2024 te zien!

heeft ruim 300 leden en organiseert vele activiteiten zoals:

 • Sporten maandagmorgen woensdagavond
 • de wekelijkse fietstocht van maart tot oktober
 • sportief – (elke donderdagmorgen)en intensief wandelen(10km elke eerste dinsdagmorgen van de maand) (ook voor niet leden)
 • biljarten; vrij; regionale en onderlinge competities; jaarlijks toernooi.
 • kaarten (rikken; jokeren)
 • kienen
 • keezen en tokken
 • bloemschikken
 • jeu de boules (ook voor niet leden)
 • dagreizen 
 • Eetpunt i.s.m. Ons Welzijn (ook voor niet leden)
 • Samen aan tafel i.s.m. werkgroep Zorg en Welzijn (ook voor niet leden)
 • Onderonsje (ook voor niet leden)
 • Zomeractiviteiten
 • Excursies/ korte bezoekjes
workshop bloemschikken 17-12-2020