Lid worden van

Wij zijn een zeer active vereniging voor iedereen die de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt en tellen op dit moment bijna 300 leden. Bekijk onze site om te zien wat voor activiteiten wij zoal organiseren. 

De contributie bedraagt op dit moment € 30,– per persoon per kalenderjaar. Hiervan wordt € 13,– afgedragen aan KBO-Brabant.

Wat krijgt U daarvoor terug?

Als lid kunt U deelnemen aan alle activiteiten georganiseerd door Actief50+ KBO Zijtaart. Daarnaast kunt U een beroep doen op onze belastinginvullers en Vrijwillige Ouderenadviseurs. Met de ledenpas kunt U veel voordelen / kortingen krijgen. Ook ontvangt U elke maand het magazine “ONS”; een uitgave van KBO-Brabant, regelmatig vergezeld van onze nieuwsbrief en andere belangrijke informatie.

Hoe kunt U lid worden:

Door onderstaande formulier te downloaden, in te vullen en op te sturen naar info@actief50zijtaart.nl of in te leveren bij een van de bestuursleden.

 

Aanmeldformulier nieuw lid:Aanmelding lidmaatschap Actief50+Z