Arie Maas                    Voorzitter/VOA*

Martin van Eert           Sectretariaat/ websitebeheer

Ed Diebels                   Penningmeester

Patricia van Dijk         Bestuurslid/ coördinator reizen

Marjo Vissers              Bestuurslid

Piet van den Tillaart   Vice-voorzitter/VOA

Anja Heerkens            Bestuurslid /VOA

 

  • VOA = Vrijwillige Ouderen-Adviseur

Contact per e-mail:                                info@actief50zijtaart.nl 

secretariaat: Krijtenburg 13

                      5465PL Zijtaart

tel:                 0611432788